اینورترهای LS کره

  • Share it:

 اینورترهای LS کره

سادگی و دقت، انعطاف پذیری استانداردسازی و سهولت استفاده های متنوع، کیفیت ذاتی درایوهای فرکانس متغیر LS است.
  LS همواره آماده پیشنهاد راه حل های رقابتی خود در صنایع انتقال قدرت می باشد.
شرکت فنی بازرگانی آبادیزل افتخار دارد، اینورترهای LS کره را در اختیار هم میهنان عزیز قرار دهد.

 

LS IE5 INVERTER

LS IE5 INVERTER

اینورترهای LS کره لیست قیمت اینورترهای IE5 با یکسال گارانتی

مدل ولتاژ ورودی (V)توان KWقیمت
SV001IE5-1۲۲۰۰.۱۲,۶۰۰,۰۰۰
SV002IE5-1۲۲۰۰.۲۲,۷۰۰,۰۰۰
SV004IE5-1۲۲۰۰.۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰
SV001IE5-1C۲۲۰۰.۱۲,۹۰۰,۰۰۰
SV002IE5-1C۲۲۰۰.۲۳,۱۰۰,۰۰۰
SV004IE5-1C۲۲۰۰.۳۷۳,۴۵۰,۰۰۰

 

LS IC5 INVERTER

LS IC5 INVERTER

اینورترهای LS کره لیست قیمت اینورترهای IC5 با یکسال گارانتی

مدلولتاژ وزودی (V)توان (KW)قیمت
SV004IC5-1F۲۲۰۰.۳۷۳,۹۰۰,۰۰۰
SV008IC5-1F۲۲۰۰.۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰
SV015IC5-1F۲۲۰۱.۵۵,۲۰۰,۰۰۰
SV022IC5-1F۲۲۰۲.۲۶,۷۰۰,۰۰۰

 

LS IG5A INVERTER

LS IG5A INVERTER

اینورترهای LS کره لیست قیمت اینورترهای IG5Aبا یکسال گارانتی

مدلولتاژ ورودی (V)توان KWقیمت
SV004IG5A-2۲۲۰۰.۳۷۵,۳۰۰,۰۰۰
SV008IG5A-2۲۲۰۰.۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰
SV015IG5A-2۲۲۰۱.۵۶,۷۰۰,۰۰۰
SV022IG5A-2۲۲۰۲.۲۷,۸۰۰,۰۰۰
SV037IG5A-2۲۲۰۳.۷۱۱,۲۰۰,۰۰۰
SV004IG5A-4۳۸۰۰.۳۷۵,۸۰۰,۰۰۰
SV008IG5A-4۳۸۰۰.۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰
SV015IG5A-4۳۸۰۱.۵۸,۳۵۰,۰۰۰
SV022IG5A-4۳۸۰۲.۲۹,۰۰۰,۰۰۰
SV040IG5A-4۳۸۰۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰
SV055IG5A-4۳۸۰۵.۵۱۵,۷۰۰,۰۰۰
SV075IG5A-4۳۸۰۷.۵۱۹,۲۵۰,۰۰۰
SV110IG5A-4۳۸۰۱۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰
SV150IG5A-4۳۸۰۱۵۲۴,۳۰۰,۰۰۰
SV185IG5A-4۳۸۰۱۸.۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰
SV220IG5A-4۳۸۰۲۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰

 

LS IS5 INVERTER

LS IS5 INVERTER

اینورترهای LS کره لیست قیمت اینورترهای IS5 با یکسال گارانتی- کاربرد در آسانسور و جرثقیل

مدلولتاژ وزودی(V)توان (KW)قیمت
SV008IS5-4۳۸۰۰.۷۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰
SV015IS5-4۳۸۰۱.۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰
SV022IS5-4۳۸۰۲.۲۱۴,۱۰۰,۰۰۰
SV037IS5-4۳۸۰۳.۷۱۵,۸۰۰,۰۰۰
SV055IS5-4۳۸۰۵.۵۱۷,۷۰۰,۰۰۰
SV075IS5-4۳۸۰۷.۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
SV110IS5-4۳۸۰۱۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰
SV150IS5-4۳۸۰۱۵۳۴,۳۰۰,۰۰۰
SV185IS5-4۳۸۰۱۸.۵۳۹,۶۰۰,۰۰۰
SV220IS5-4۳۸۰۲۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰
SV300IS5-4۳۸۰۳۰۵۸,۱۰۰,۰۰۰
SV370IS5-4۳۸۰۳۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
SV450IS5-4۳۸۰۴۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰
SV550IS5-4۳۸۰۵۵۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰
SV750IS5-4۳۸۰۷۵۱۲۰,۹۰۰,۰۰۰

 

LS IV5 INVERTER

LS IV5 INVERTER

 

لیست قیمت اینورترهای IV5 با یکسال گارانتی – مخصوص آسانسور

مدلتوان KWولتاژ وزودی Vقیمت
SV055IV5-4۵.۵۳۸۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰
SV075IV5-4۷.۵۳۸۰۲۶,۲۰۰,۰۰۰
SV110IV5-4۱۱۳۸۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
SV150IV5-4۱۵۳۸۰۴۱,۸۰۰,۰۰۰
SV185IV5-4۱۸.۵۳۸۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰
SV220IV5-4۲۲۳۸۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰
SV300IV5-4۳۰۳۸۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰
SV370IV5-4۳۷۳۸۰۸۰,۱۰۰,۰۰۰
SV450IV5-4۴۵۳۸۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰
SV550IV5-4۵۵۳۸۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
SV750IV5-4۷۵۳۸۰۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰
SV900IV5-4۹۰۳۸۰۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
SV1100IV5-4۱۱۰۳۸۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
SV1320IV5-4۱۳۲۳۸۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
SV1600IV5-4۱۶۰۳۸۰۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
SV2200IV5-4۲۲۰۳۸۰۴۲۲,۳۰۰,۰۰۰

 

LS IP5A INVERTER

LS IP5A INVERTER

 لیست قیمت اینورترهای IP5Aبا یکسال گارانتی

مدلولتاژ ورودیتوان KWقیمت
SV075IV5-4MRL۳۸۰v۷.۵۳۰.۶۰۰.۰۰۰
SV110IV5-4MRL۳۸۰v۱۱۳۹.۵۰۰.۰۰۰
SV150IV5-4MRL۳۸۰v۱۵۴۹.۹۴۰.۰۰۰
SV220IV5-4MRL۳۸۰v۲۲۶۲.۷۰۰.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.