الکترپمپ های خانگی چینی

  • Share it:

الکترپمپ های خانگی چینی

 

الکتروپمپ های خانگی چینی

الکتروپمپ های خانگی چینی

الکترپمپ های خانگی چینی-لیست قیمت پمپھای تک استنلس استیل با پروانه نوریل ایتالیایی (IRCEM)

 

مدلمشخصاتولتاژ(v)ورودی(inch)خروجی(inch)آمپر(A)ارتفاع (m)دبی(lit/min)قدرت(HP)قدرت(Kw)سیستم حفاظتیقیمت (ریال)
GAMMA 4Tپمپ بشقابی۳۸۰۱½”۱¼”۴۳۲۲۷۵۱.۵۱.۱حفاظت بعھده مصرف کننده۷,۴۴۰,۰۰۰
XB40Tپمپ بشقابی دو پروانه۳۸۰۱½”۱”۱۱۷۱۲۷۰۴۳حفاظت بعھده مصرف کننده۱۶,۷۱۰,۰۰۰
XS10Mپمپ بشقابی۲۲۰۲”۲”۵۱۲۴۳۰۱۰.۷۵اورلود داخلی۵,۱۷۰,۰۰۰
XS15Mپمپ بشقابی۲۲۰۲”۲”۸۱۴۶۷۰۱.۵۱.۱اورلود داخلی۶,۸۲۰,۰۰۰
PP2Mپمپ تصفیه استخر۲۲۰۲”۲”۵.۵۲۱۲۹۰۱۰.۷۵اورلود داخلی۷,۴۸۰,۰۰۰
PP3Mپمپ تصفیه استخر۲۲۰۲”۲”۶۲۴۳۴۰۱.۵۱.۱اورلود داخلی۸,۶۳۰,۰۰۰
PP4Mپمپ تصفیه استخر۲۲۰۲”۲”۸.۵۲۳۴۶۰۲۱.۵اورلود داخلی۹,۳۷۰,۰۰۰
Magic 1100(S)مخصوص آب صاف وتمیز۲۲۰۱”۱"۵.۳۴۳-۱۵۱۰-۵۰۱.۵۱.۱اورلود داخلی۴,۱۰۰,۰۰۰
Magic 1100(F)مخصوص آب صاف وتمیز - تمام اتماتیک۲۲۰۱”۱"۵.۳۴۳-۱۵۱۰-۵۰۱.۵۱.۱اورلود داخلی۵,۱۵۰,۰۰۰

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.