الکتروپمپ خانگی DAB

  • Share it:

الکتروپمپ خانگیDAB

شرکت آبا دیزل با بیش ازدوازده سال سابقه فعالیت مفید یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله ی الکتروپمپ پمپ های DAB در ایران می باشد؛ الکتروپمپ های داب نتیجه تلاش طراحان ومهندسان شرکت داب ایتالیا بوده و شرکت بازرگانی و مهندسی آبادیزل را بر این داشته جهت رفاه حال مصرف کنندگان اقدام به پخش این محصول در کشور عزیزمان ایران  و منطقه کرده است . الکتروپمپ های داب شامل پمپ های خانگی ، صنعتی ،کشاورزی ،شناور ،لجن کش ،کفکش،پمپهای سانتریفیوژ چدنی واستیل جهت مایعات با ویسکوزیته های بالا وهمچنین پمپ های آب شور جهت مصارف آب شیرین کن دریایی وبوستر پمپهای ابرسانی تحت فشار ثابت واتشنشانی دور ثابت و… می باشد.شرکت آبا دیزل با هدف یکپارچه‌ سازی، ساماندهی وارتقای خدمات تامین کالا در زمینه تجهیزات اساسی صنایع بنا نهاده شد.و ارائه مشاوره فنی پیش از فروش، اعزام کارگروه متخصص جهت مهندسی کالا و نیز بازدید از کارخانه و… درخدمت عموم میباشد.

 

الکتروپمپ خانگی DAB

الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت پمپھای خانگی – بشقابی ایتالیایی DAB

مدلمشخصاتولتاژ (V)KWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(lit/min)ورودی(inch)خروجی(inch)قیمت (ریال)
KPA40/20Mخودمکش۲۲۰۰.۷۵۱۴.۷۵۳۴۸-۱۰۱۰-۴۵۱”۱”۸,۳۳۰,۰۰۰
KPS30/16Mخطی خانگی۲۲۰۰.۳۰.۴۲۳۲.۵۲۸-۶۵-۳۶۱”۱”۲,۱۸۰,۰۰۰
KPF30/16Mخطی خانگی۲۲۰۰.۳۷۰.۵۲.۳۷۳۲.۵۳۱-۶۵-۳۶۱”۱”۲,۱۸۰,۰۰۰
KPF30/16Tخطی خانگی۳۸۰۰.۳۷۰.۵۰.۸۲۳۲.۵۳۱-۶۵-۳۶۱”۱”۳,۰۲۰,۰۰۰
KPF45/20Mخطی خانگی۲۲۰۱۱.۳۵.۹۸۴۷۶-۲۴۵-۴۰۱”۱”۴,۲۷۰,۰۰۰
KP38/18Mخطی خانگی۲۲۰۰.۶۰.۸۳.۸۵۴۵۰-۹۵-۵۰۱”۱”۴,۸۶۰,۰۰۰
KP60/12Mخطی خانگی۲۲۰۰.۷۵۱۵.۲۱۰۷۹۱-۷۵-۳۶¾”¾”۸,۱۷۰,۰۰۰
KP60/12Tخطی خانگی۳۸۰۰.۷۵۱۲.۲۱۰۷۹۱-۷۵-۳۶¾”¾”۷,۸۳۰,۰۰۰
K20/41Mبشقابی۲۲۰۰.۳۷۰.۵۳۲۲۲۰.۲-۸۳۰-۱۰۰۱”۱”۳,۷۱۰,۰۰۰
K30/70Mبشقابی۲۲۰۰.۷۵۱۶۳۱.۸۲۹.۵-۱۳.۵۳۰-۱۲۰۱”۱”۴,۹۰۰,۰۰۰
K30/70Tبشقابی۳۸۰۰.۷۵۱۲.۵۳۱.۸۲۹.۵-۱۳.۵۳۰-۱۲۰۱”۱”۷,۰۱۰,۰۰۰
K30/100Mبشقابی۲۲۰۱.۱۱.۵۸۲۹.۲۲۹-۱۸.۵۴۰-۱۸۰۱½”۱”۹,۰۷۰,۰۰۰
K36/100Mبشقابی۲۲۰۱.۸۵۲.۵۸.۸۳۴.۹۳۴.۸-۲۶.۵۴۰-۱۸۰۱½”۱”۱۰,۲۰۰,۰۰۰
K36/200Tبشقابی۳۸۰۲.۲۳۵.۲۳۶.۶۳۶.۵-۲۳.۵۴۰-۳۰۰۲”۱¼”۱۶,۰۱۰,۰۰۰
K55/200Tبشقابی۳۸۰۴۵.۵۹.۴۵۴۵۴-۴۲۱۰۰-۳۵۰۲”۱¼”۱۹,۳۵۰,۰۰۰
K18/500Tبشقابی۳۸۰۳۴۵.۹۲۹.۶۲۹.۵-۱۳.۸۱۰۰-۶۰۰۲½”۲”۱۸,۱۵۰,۰۰۰
K28/500Tبشقابی۳۸۰۴۵.۵۸.۵۳۵۳۵-۱۶.۸۱۰۰-۶۵۰۲½”۲”۲۰,۲۶۰,۰۰۰
K40/400Tبشقابی۳۸۰۵.۵۷.۵۱۱.۵۵۰.۵۵۰-۲۴۱۰۰-۵۰۰۲½”۲”۴۳,۹۵۰,۰۰۰
K50/400Tبشقابی۳۸۰۷.۵۱۰۱۵۶۲۶۱-۳۷۲۰۰-۵۵۰۲½”۲”۴۵,۸۲۰,۰۰۰
K40/800Tبشقابی۳۸۰۹.۲۱۲.۵۱۸۵۱.۵۵۰-۲۱۴۰۰-۱۲۰۰DN80DN65۵۶,۹۳۰,۰۰۰
K50/800Tبشقابی۳۸۰۱۱۱۵۲۰.۵۵۸۵۶.۵-۳۱۴۰۰-۱۲۰۰DN80DN65۵۹,۱۳۰,۰۰۰
K25/1200Tبشقابی۳۸۰۹.۲۱۲.۵۱۸۴۰.۷۳۹-۱۸۴۰۰-۱۶۰۰DN80DN65۵۸,۶۴۰,۰۰۰
K35/40Mدوپروانه۲۲۰۰.۷۵۱۵.۵۴۳.۵۴۱.۵-۱۶۲۰-۹۱.۶۱”۱”۸,۰۳۰,۰۰۰
K45/50Mدوپروانه۲۲۰۱.۱۱.۵۸.۳۵۱۴۹-۲۵۲۰-۱۱۰۱¼”۱”۸,۴۹۰,۰۰۰
K55/50Mدوپروانه۲۲۰۱.۸۵۲.۵۱۲.۸۶۲۶۰-۲۶۲۰-۱۱۰۱¼”۱”۱۰,۶۴۰,۰۰۰
K55/50Tدوپروانه۳۸۰۱.۸۵۲.۵۴.۸۶۲۶۰-۲۶۲۰-۱۱۰۱¼”۱”۱۲,۰۴۰,۰۰۰
K66/100Tدوپروانه۳۸۰۳۴۸.۴۷۳۷۲-۴۷۲۰-۱۵۵۱½”۱”۲۱,۷۳۰,۰۰۰
K90/100Tدوپروانه۳۸۰۴۵.۵۹.۵۸۳.۵۸۲.۵-۵۸۲۰-۱۵۵۱½”۱”۲۲,۶۴۰,۰۰۰
K70/300Tدوپروانه۳۸۰۵.۵۷.۵۱۲.۵۷۶۷۴-۴۳.۵۱۰۰-۴۰۰۲”۱¼”۴۵,۲۶۰,۰۰۰
K80/300Tدوپروانه۳۸۰۷.۵۱۰۱۵۹۵۹۳-۶۸۱۰۰-۴۰۰۲”۱¼”۴۷,۱۱۰,۰۰۰
K70/400Tدوپروانه۳۸۰۹.۲۱۲.۵۱۸۸۶۸۴-۴۷۱۵۰-۵۰۰۲”۱¼”۵۷,۸۴۰,۰۰۰
K80/400Tدوپروانه۳۸۰۱۱۱۵۲۱۹۷۹۵-۶۴۱۶۰-۵۰۰۲”۱¼”۶۰,۰۹۰,۰۰۰
K12/200Mبشقابی۲۲۰۰.۷۵۱۴.۶۱۸.۴۱۷.۲-۶.۸۴۰-۲۸۰۱½”۱½”۴,۹۷۰,۰۰۰
K14/400Mبشقابی۲۲۰۱.۸۵۲.۵۹.۵۱۹۱۹-۸.۲۱۰۰-۶۵۰۲”۲”۱۰,۲۱۰,۰۰۰
K14/400Tبشقابی۳۸۰۱.۸۵۲.۵۴۱۹۱۹-۸.۲۱۰۰-۶۵۰۲”۲”۱۲,۱۳۰,۰۰۰

الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت پمپهای جتی ایتالیایی DAB

 

مدلولتاژ (V)RPMKWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(lit/min)ورودی(inch)خروجی(inch)قیمت (ریال)
JET62M۲۲۰۲۸۰۰۰.۴۴۰.۶۳.۱۲۴۲.۷۳۵-۱۳۱۰-۵۰۱”۱”۴,۰۷۰,۰۰۰
JET82M۲۲۰۲۸۰۰۰.۶۰.۸۳.۸۴۷۴۰-۲۰.۳۱۰-۶۰۱”۱”۴,۲۷۰,۰۰۰
JET102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۶۰۱”۱”۴,۹۷۰,۰۰۰
JET112M۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۲۶۱۵۴-۲۰۱۰-۵۰۱”۱”۵,۲۳۰,۰۰۰
JET132M۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۶۴۸.۳۴۵.۶-۲۷.۲۱۰-۸۰۱”۱”۵,۷۳۰,۰۰۰
JET151M۲۲۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۷.۲۶۰.۵۵۸.۲-۳۸۱۰-۸۰۱¼”۱”۱۰,۹۵۰,۰۰۰
JET251M۲۲۰۲۸۰۰۱.۸۵۲.۵۱۰۶۲۶۰-۳۴۱۰-۱۲۰۱¼”۱”۱۳,۶۴۰,۰۰۰
JET251T۳۸۰۲۸۰۰۱.۸۵۲.۵۴۶۲۶۰-۳۴۱۰-۱۲۰۱¼”۱"۱۳,۳۹۰,۰۰۰
JET200M۲۲۰۲۸۰۰۱.۵۲۹۴۱۳۸-۲۱.۳۲۵-۱۷۵۱½”۱¼”۱۱,۸۹۰,۰۰۰
JET300M۲۲۰۲۸۰۰۲.۲۳۱۲۵۱۴۹-۲۹۲۵-۱۷۵۱½”۱¼”۱۲,۵۵۰,۰۰۰
JET200T۳۸۰۲۸۰۰۱.۵۲۳.۹۴۶.۵۴۳.۵-۲۵۲۵-۱۷۵۱½”۱¼”۱۱,۶۴۰,۰۰۰
JET300T۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۴.۹۵۱۴۹-۲۹۲۵-۱۷۵۱½”۱¼”۱۲,۱۰۰,۰۰۰
JET82 M-P۲۲۰۲۸۰۰۰.۶۰.۸۳.۸۴۷۴۰-۲۰.۳۱۰-۶۰۱”۱”۵,۷۴۰,۰۰۰
JET102 M-P۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۶۰۱”۱”۶,۴۵۰,۰۰۰
JET112 M-P۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۲۶۱۵۴-۲۰۱۰-۵۰۱”۱”۶,۷۱۰,۰۰۰
JET-INOX82M۲۲۰۲۸۰۰۰.۶۰.۸۳.۸۴۷۴۰-۲۰.۳۱۰-۵۰۱”۱”۵,۲۷۰,۰۰۰
JET-INOX102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۵۰۱”۱”۵,۴۲۰,۰۰۰
JET-INOX132M۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۶۴۸.۳۴۵.۶-۲۷.۲۱۰-۸۰۱”۱”۶,۳۴۰,۰۰۰
JET-COM62M۲۲۰۲۸۰۰۰.۴۴۰.۶۳.۱۴۲.۷۳۵-۱۳۱۰-۵۰۱”۱”۴,۳۱۰,۰۰۰
JET-COM102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۶۰۱”۱”۵,۲۵۰,۰۰۰
AQUAJET-82M۲۲۰۲۸۰۰۰.۶۰.۸۳.۸۴۷۴۰-۲۰.۳۱۰-۶۰۱”۱”۸,۲۷۰,۰۰۰
AQUAJET-102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۶۰۱”۱”۸,۷۴۰,۰۰۰
AQUAJET-112M۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۲۶۱۵۴-۲۲۱۰-۶۰۱”۱”۹,۳۹۰,۰۰۰
AQUAJET-132M۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۶۴۸.۳۴۵.۶-۲۷.۲۱۰-۸۰۱”۱”۹,۳۹۰,۰۰۰
AQUAJET-INOX132M۲۲۰۲۸۰۰۱۱.۳۶۶.۶۴۸.۳۴۵.۶-۲۷.۲۱۰-۸۰۱”۱”۱۰,۲۰۰,۰۰۰
GARDEN-COM62M۲۲۰۲۸۰۰۰.۴۴۰.۶۳.۱۴۲.۷۳۵-۱۳۱۰-۵۰۱”۱”۵,۷۵۰,۰۰۰
GARDEN-COM102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۶۰۱”۱”۶,۷۹۰,۰۰۰
Active-J-102M۲۲۰۲۸۰۰۰.۷۵۱۵.۱۵۳.۸۴۷-۲۵.۸۱۰-۶۰۱”۱”۱۱,۵۰۰,۰۰۰

الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت سیستم کنترل ھوشمند آب (اینورتورھایDAB – WaCS)

 

مدلمنبع تغذیهنوع الکتروموتورجریان حداکثر قدرت موتور (تقریبی)موقعیت نصبحداکثر درجه حرارت مایعحداکثر فشار قابل تحملدامنه تنظیم فشار دستگاهدھانه ورودی ( نری )دھانه خروجی ( مادگی )کلاس حفاظتیوزن(kgr)ولتاژ کارکردابعاد (CM)رله خروجی (با کنتاکت باز)تعداد نقطۀ تنظیمورودی دیجیتال قابل استفادهاتصال خروجی به کامپیوترقابلیت شرایط کارکردموارد حفاظتی دیگرقیمت (ریال)
PWM230
۱-Basic /4.3
تکفاز * ٢٢٠ ولتتکفاز * ٢٢٠ ولت۴.۳Amp ۰.۵۵kW در ھر حالت° ۵۰۸bar ۱-۳.۶bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۲۲۰V×۱۱۸ × ۲۸ × ۲۲ندارد۱نداردبا رابط س﷼ RS485تکیخشک کار کردن
-کنترل جریان بیش از اندازه
-کنترل درجه حرارت بیش از حد مجاز سیال
-کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
۱۰,۷۳۰,۰۰۰
PWM230
۱-Basic /8.5
تکفاز * ٢٢٠ ولتتکفاز * ٢٢٠ ولت۸.۵Amp ۱.۱kW در ھر حالت° ۵۰۱۶bar ۱-۶bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۲۲۰V×۱۱۸ × ۲۸ × ۲۲ندارد۱نداردبا رابط س﷼ RS485تکیخشک کار کردن
-کنترل جریان بیش از اندازه
-کنترل درجه حرارت بیش از حد مجاز سیال
-کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
PWM230
۱-Basic /11
تکفاز * ٢٢٠ ولتتکفاز * ٢٢٠ ولت۱۱Amp ۱.۵kWدر ھر حالت° ۵۰۱۶bar ۱-۹bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۲۲۰V×۱۱۸ × ۲۸ × ۲۲ندارد۱نداردبا رابط س﷼ RS485تکیخشک کار کردن
-کنترل جریان بیش از اندازه
-کنترل درجه حرارت بیش از حد مجاز سیال
-کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
۱۸,۴۴۰,۰۰۰
PWM230
۱-Basic /14
تکفاز * ٢٢٠ ولتتکفاز * ٢٢٠ ولت۱۴Amp ۱.۸kWدر ھر حالت° ۵۰۱۶bar ۱-۹bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۲۲۰V×۱۱۸ × ۲۸ × ۲۲ندارد۱نداردبا رابط س﷼ RS485تکیخشک کار کردن
-کنترل جریان بیش از اندازه
-کنترل درجه حرارت بیش از حد مجاز سیال
-کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
۲۱,۰۴۰,۰۰۰
PWM230
۳-Basic /4.5
تکفاز * ٢٢٠ ولتسه فاز * ٢٢٠ ولت۴.۵Amp ۱kWدر ھر حالت° ۵۰۱۶bar ۱-۹bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۲۲۰V×۲۱۸ × ۲۸ × ۲۲ندارد۱نداردبا رابط س﷼ RS485تکیخشک کار کردن
-کنترل جریان بیش از اندازه
-کنترل درجه حرارت بیش از حد مجاز سیال
-کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه
۱۶,۲۵۰,۰۰۰
PWM230
D/9.3
تکفاز * ٢٢٠ ولتسه فاز * ٢٢٠ ولت۹.۳Amp ۲.۲kWدر وضعیت عمودی° ۴۵۱۶bar ۱-۱۵bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۲۲۰V×۲۱۸ × ۲۸ × ۲۲۲۲١- برای فلوتر سوئیچ
٢- برای نقطه تنظیم حالت دوم
٣- برای فعال کردن
با رابط س﷼ و RS232و RS485دوبل١- کنترل فشار
٢- خشک کارکردن
٣- کنترل جریان بیش از اندازه
۴- کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
۵- کنترل اختلال فازھا
۶- تعویض فاز خروجی برای
گردش صحیح پمپ
٧- قابلیت قفل کردن
٨- قابلیت اتصال به کامپیوتراز
طریق
و ۲۳۲ RS رابط سریال RS۴٨۵
۲۴,۱۶۰,۰۰۰
PWM230
D/7.5
سه فاز * ٣٨٠ ولتسه فاز * ٣٨٠ ولت۷.۵Amp ۳kWدر وضعیت عمودی° ۴۵۱۶bar ۱-۱۵bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۳ × ۳۸۰v۱۸ × ۲۸ × ۲۲۲۲١- برای فلوتر سوئیچ
٢- برای نقطه تنظیم حالت دوم
٣- برای فعال کردن
با رابط س﷼ و RS232و RS485دوبل١- کنترل فشار
٢- خشک کارکردن
٣- کنترل جریان بیش از اندازه
۴- کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
۵- کنترل اختلال فازھا
۶- تعویض فاز خروجی برای
گردش صحیح پمپ
٧- قابلیت قفل کردن
٨- قابلیت اتصال به کامپیوتراز
طریق
و ۲۳۲ RS رابط سریال RS۴٨۵
۳۴,۱۳۰,۰۰۰
PWM230
D/13.3
سه فاز * ٣٨٠ ولتسه فاز * ٣٨٠ ولت۱۴۱۳.۳ ۵.۵kWدر وضعیت عمودی° ۴۵۱۶bar ۱-۱۵bar "¼۱ "½۱ IP 55۳.۷۳ × ۳۸۰v۱۸ × ۲۸ × ۲۲۲۲١- برای فلوتر سوئیچ
٢- برای نقطه تنظیم حالت دوم
٣- برای فعال کردن
با رابط س﷼ و RS232و RS485دوبل١- کنترل فشار
٢- خشک کارکردن
٣- کنترل جریان بیش از اندازه
۴- کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
۵- کنترل اختلال فازھا
۶- تعویض فاز خروجی برای
گردش صحیح پمپ
٧- قابلیت قفل کردن
٨- قابلیت اتصال به کامپیوتراز
طریق
و ۲۳۲ RS رابط سریال RS۴٨۵
۴۲,۶۳۰,۰۰۰

الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت سیستم کنترل هوشمند آب (اینورتورهای DAB – WaCS)

 

مدلPWM 410PWM 415PWM 420 
منبع تغذیهسه فاز × ۳۸٠ ولتسه فاز × ۳۸٠ ولتسه فاز × ۳۸٠ ولت
نوع الکتروموتورسه فاز × ۳۸٠ ولتسه فاز × ۳۸٠ ولتسه فاز × ۳۸٠ ولت
جریان حداکثر۱۶Amp۲۴Amp۳۲Amp
قدرت موتور(تقریبی)۷.۵kW۱۱kW۱۵kW
موقعیت نصبدر وضعیت عمودیدر وضعیت عمودیدر وضعیت عمودی
کلاس حفاظتیIP55IP55IP55
وزن (kgr)۹۹۹
ولتاژ کارکرد۳۸۰v × ۳۳۸۰v × ۳۳۸۰v × ۳
ابعاد(cm)۲۱ × ۲۵ × ۳۵۲۱ × ۲۵ × ۳۵۲۱ × ۲۵ × ۳۵
رله خروجی (با کنتاکت باز)۴۴۴
تعداد نقطۀ تنظیم۲۲۲
ورودی دیجیتال قابل استفاده۱- برای فلوتر سوئیچ
۲- برای نقطه تنظیم حالت دوم
۳- برای فعّال کردن
۴- برای سنسور فشار و سنسور دبی
۱- برای فلوتر سوئیچ
۲- برای نقطه تنظیم حالت دوم
۳- برای فعّال کردن
۴- برای سنسور فشار و سنسور دبی
۱- برای فلوتر سوئیچ
۲- برای نقطه تنظیم حالت دوم
۳- برای فعّال کردن
۴- برای سنسور فشار و سنسور دبی
اتصال خروجی به کامپیوتربا رابط سریال RS485 و RS232با رابط سریال RS485 و RS232با رابط سریال RS485 و RS232
اتصال خروجی به کامپیوتر
قابلیت شرایط کارکرد
دوبلدوبلدوبل
موارد حفاظتی دیگر۱- کنترل فشار
۲- خشک کارکردن
۳- کنترل جریان بیش از اندازه
۴- کنترل افت و یا افزایش ولتاژ
۵- تعویض فاز خروجی برای گردش صحیح پمپ
۶- کنترل اختلال فازها
۷- قابلیت قفل کردن
۸ - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق رابط سریال RS485 و RS232
۸ - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق رابط سریال RS485 و RS232۸ - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق رابط سریال RS485 و RS232
قیمت (ریال)۶۴,۸۰۰,۰۰۰۷۶,۴۳۰,۰۰۰۹۱,۳۸۰,۰۰۰

الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت سیستم کنترل ھوشمند آب(ست کنترل DAB – WaCS)

 

مدلSMART PRESS
WG
۱.۵HP
SMART PRESS
WG
۳HP
DOUBLE
SMART PRESS
WG
۳HP
حداکثر فشارکاری قابل تحمل۱۰۱۵۱۵
حداکثر درجه حرارت مایع قابل تحمل۵۵۴۵۴۵
ولتاژ۲۲۰ V~ 50 Hz۲۲۰ V~ 50 Hz۲۲۰ V~ 50 Hz
حداکثر آمپر مصرفی۱۵۲۰۱۰
کلاس حفاظتی (IP)۵۵۵۵۵۵
دھانه ورودی (نری)"۱/۴ ۱
دھانه خروجی (مادگی)"۱/۲ ۱"۱/۴ ۱"۱/۴ ۱
قیمت ۱۴,۳۹۰,۰۰۰۳,۱۴۰,۰۰۰۲,۲۶۰,۰۰۰

الکتروپمپ خانگی DAB-لیست قیمت اینورتور ھای داب مدل MCE/P

 

مدلMCE/P30MCE/P55MCE/P110MCE/P150
جعبه تغذیه۳۸۰V۳۸۰V۳۸۰V۳۸۰V
نوع الکترو موتور۳۸۰V۳۸۰V۳۸۰V۳۸۰V
جریان حداکثر۳۲Amp۲۴Amp۱۳.۵Amp۷.۵Amp
قدرت موتور قابل نصب۱۵KW۱۱KW۵.۵KW۳KW
فریم موتور۱۶۰۱۳۲ - ۱۶۰۱۱۲ - ۱۳۲۱۰۰
وزن (kg)۱۲۱۲۷.۶۷.۶
قیمت (﷼)۱۱۸,۳۴۰,۰۰۰۸۷,۹۱۰,۰۰۰۶۲,۷۲۰,۰۰۰۴۹,۷۶۰,۰۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.