الکتروموتور پدرولا

  • Share it:

الکتروموتور پدرولا

الکتروموتور پدرولا

الکتروموتور پدرولا

الکتروموتور تکفاز KM1

ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)دور
۱KM1-63A/2۰.۲۵۱/۳۳۰۰۰
۲KM1-63B/2۰.۳۷۱/۲۳۰۰۰
۳KM1-71A/2۰.۳۷۱/۲۳۰۰۰
۴KM1-71B/2۰.۵۵۳/۴۳۰۰۰
۵KM1-71C/2۰.۷۵۱۳۰۰۰
۶KM1-80B/2۱.۱۱.۵۳۰۰۰
۷KM1-80C/2۱.۵۲۳۰۰۰
۸KM1-90S/2۱.۵۲۳۰۰۰
۹KM1-90LB/2۲.۲۳۳۰۰۰
ردیفمدل پمپ (تک فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)دور
۱KM1-71B/4۰.۳۷۱/۲۱۴۰۰
۲KM1-80A/4۰.۵۵۳/۴۱۴۰۰
۳KM1-80B/4۰.۷۵۱۱۴۰۰
۴KM1-90S/4۱.۱۱.۵۱۴۰۰
۵KM1-90LA/4۱.۵۲۱۴۰۰

 

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع لجن کش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید

گروه صنعتی پدرولا

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.