الکتروموتور مارلی MarelliMotori

  • Share it:

الکتروموتور مارلی MarelliMotori

 

الکتروموتور مارلی MarelliMotori

الکتروموتور مارلی MarelliMotori

الکتروموتور مارلی MarelliMotoriلیست الکتروموتورهای سه فاز مارلی (ایتالیا) – دوپل (۳۰۰۰ دور) ۱۱۲۱۱۱
CLASS = F , IP = 55 , DUTY = S1

ردیفنوعقدرت
KW
قدرت
HP
۱MA 63 A2۰.۱۸۱/۴
۲MA 63 B2۰.۲۵۱/۳
۳MA 71 A2۰.۳۷۱/۲
۴MA 71 B2۰.۵۵۳/۴
۵MA 80 A2۰.۷۵۱
۶MA 80 B2۱.۱۱.۵
۷MA 90 S2۱.۵۲
۸MA 90 L2۲.۲۳
۹MA 100 LA2۳۴
۱۰MA 112 M2۴۵.۵
۱۱MA 132 SA2۵.۵۷
۱۲MA132 SB2۷.۵۱۰
۱۳A4C 132 MB2۹.۲۱۲
۱۴A4C 160 MA2۱۱۱۵
۱۵A4C 160 MB2۱۵۲۰
۱۶A4C 160 L2۱۸.۵۲۵
۱۷A4C 180 M2۲۲۳۰
۱۸A4C 200 LA2۳۰۴۰
۱۹A4C 200 LB2۳۷۵۰
۲۰A4C 225 M2۴۵۶۰
۲۱A4C 250 M2۵۵۷۵
۲۲A4C 280 S2۷۵۱۰۰
۲۳A4C 280 M2۹۰۱۲۵
۲۴B4C 315 S2۱۱۰۱۵۰
۲۵B4C 315 MA2۱۳۲۱۷۵
۲۶B4C 315 CM2۱۶۰۲۲۰
۲۷B4C 315 MD2۲۰۰۲۷۵

تمامی محصولات مذکور فوق ساخت کمپانی Marelli Motori ایتالیا بوده و دارای ۲۴ ماه گارانتی ساخت به انضمام ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

تمام محصولات وارداتی کمپانی Marelli Motori به ایران، تحت صدور گواهینامه ثبت کالا از موسسه استاندارد ایران و دارای استانداردهای ATEX، IEC 14001، ISO 9001 و BSEN 50081 می باشند.

با عنایت به تنوع تولیدات کمپانی Marelli Motori تا قدرت ۲۵۰KW در زمینه الکتروموتورهای (TEFC)، الکتروموتورهای ضد انفجار (EFX) ولتاژ متوسط (MEDIUM VOLTAGE) راندمان بالا (HIGH EFFICIENCY)، الکتروموتورهای مخصوص کشتی(MARINE)، الکتروموتورهای دو سرعته(DOUBLE SPEED)، الکتروموتورهای SLIP RING و الکتروموتورهای DC، جهت اطلاعات بیستر با عاملین مجاز فروش تماس حاصل فرمایید.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.