الکتروموتورجمکو | انواع الکتروموتورهای جمکو | جمکو

  • Share it:

الکتروموتورهای جمکو

شرکت آبا دیزل با بیش از دوازده سال سابقه فعالیت مفید، یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع محصولات صنعتی از جمله ی موارد قابل مشاهده در سایت در ایران می باشد؛ محصولات شرکت آبادیزل با کیفیت بالا ساخته شده و قابل رقابت با نمونه های خارجی به بازار مصرف عرضه می شوند، این تولید شامل :

  • الکتروموتور های سه فاز صنعتی

می باشد

استانداردهای الکتروموتورجمکو:

الکتروموتورجمکو طبق استاندارد بین المللی IEC 60039 و IEC 60079 تولید شده است

کنترل کیفیت مواد الکتروموتورجمکو :

تمامی مواد مورد استفاده شده در الکتروموتورجمکو در سه بخش فیزیک، شیمی و مکانیک مورد آزمایش قرار می گیرد. در بخش فیزیک انواع تستهای عایقی، حرارتی و مغناطیسی روی مواد اولیه با استفاده از تجهیزات شامل تستر ولتاژ شکست، تستر ورق سیلیکون، تستر خراشیدگی، تستر پیچش و کوره الکتریکی دمای بالا انجام می گیرد. در بخش شیمی با بکارگیری از دستگاه کوانتومتری و اسپکتروفتومتری، آنالیز فلزاتی مانند فولادها ،چدنها و آلومینیوم صورت می گیرد. در بخش مکانیک تستهای مخرب شامل تست کشش، ضربه و سختی بر روی مواد شامل فولادها و چدنها و شین های مسی با استفاده از تجهیزات دستگاه کشش ۱۰۰ و ۱۰۰۰ دستگاه ضربه و دستگاه سختی سنج امکان پذیر می باشد.

 آزمایشگاه تست IP الکتروموتور:

آزمایشگاه تست IP الکتروموتور مطابق با استاندارد ملی ایران ۵-۳۷۷۲ و استاندارد بین المللی IEC60043 برای تعیین درجه IP الکتروموتورهای تولیدی و همچنین الکتروموتور های وارداتی در محل کارخانه در دو بخش زیر احداث گردید.

۱: آزمایشگاه تست گرد و غبار به منظور بررسی میزان نفوذ گرد و خاک به داخل موتور برای تعیین سطح    IP5X و IP6X

۲: آزمایشگاه تست پاشش آب به منظور بررسی میزان نفوذ آب و مایعات به داخل الکتروموتور برای تعیین سطح  IP5X و IP6X

آزمایشگاه تست الکتروموتور:

با توجه به اینکه در کارگاههای تست الکتروموتورجمکو نیاز به سطوح مختلف ولتاژ و فرکانس می باشد این کارگاه مجهز به گروههای ماشینهای DC  و ژنراتور سنکرون و موتور سنکرون با قدرتهای متفاوت می باشند که با کنترل سرعت ماشینهای DC   و تحریک ژنراتور سنکرون می توان فرکانس و ولتاژ متفاوت را جهت انجام تستها تولید نمود.

الکتروموتورجمکو | انواع الکتروموتورهای جمکو | جمکو

لیست قیمت الکتروموتورهای جمکو تولید شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

کلیه محصولات با ۱۰ درصد نخفیف عرضه می گردند.

POWER
KW
۳۰۰۰
RPM
۱۵۰۰
RPM
۱۰۰۰
RPM
۷.۵۱۰۰۶۱۰۰۰۱۰۲۷۳۰۰۰۱۵۲۵۴۰۰۰
۱۱۱۳۵۰۸۰۰۰۱۶۲۲۱۰۰۰۱۷۶۸۸۰۰۰
۱۵۱۶۵۴۴۰۰۰۱۸۱۶۷۰۰۰۲۹۷۹۶۰۰۰
۱۸.۵۲۰۸۲۴۰۰۰۲۷۸۵۱۰۰۰۳۵۸۳۴۰۰۰
۲۲۳۰۲۵۲۰۰۰۳۲۳۵۴۰۰۰۴۰۳۸۰۰۰۰
۳۰۳۷۳۷۹۰۰۰۳۷۹۷۹۰۰۰۴۸۷۴۱۰۰۰
۳۷۴۲۱۹۳۰۰۰۵۰۶۳۲۰۰۰۶۵۵۰۷۰۰۰
۴۵۵۲۸۷۷۰۰۰۵۳۴۴۴۰۰۰۷۶۲۳۶۰۰۰
۵۵۶۰۷۵۹۰۰۰۶۷۵۰۸۰۰۰۸۰۸۰۵۰۰۰
۷۵۸۴۳۸۴۰۰۰۸۹۷۵۵۰۰۰۱۵۱۷۶۰۰۰۰
۹۰۹۳۵۳۶۰۰۰۹۹۴۲۸۰۰۰۱۷۴۰۷۵۰۰۰
۱۱۰۱۴۵۵۸۰۰۰۰۱۶۰۷۲۲۰۰۰۱۹۸۱۷۸۰۰۰
۱۳۲۱۸۰۱۰۰۰۰۰۱۹۳۹۶۴۰۰۰۲۱۳۵۲۱۰۰۰
۱۶۰۲۰۵۶۷۲۰۰۰۲۲۷۲۰۷۰۰۰۲۵۶۹۹۳۰۰۰
۲۰۰۲۵۸۲۷۱۰۰۰۲۸۳۰۹۷۰۰۰۳۵۰۳۲۸۰۰۰
۲۵۰۳۳۴۹۸۵۰۰۰۳۳۷۲۶۴۰۰۰۴۰۵۰۵۱۰۰۰
۳۱۵۳۷۹۷۳۵۰۰۰۳۹۰۹۶۵۰۰۰۵۰۱۱۹۹۰۰۰
۳۵۵۴۳۰۸۷۸۰۰۰۴۸۰۶۰۹۰۰۰۵۸۸۱۴۲۰۰۰
۴۰۰۵۲۴۲۱۳۰۰۰۵۵۲۱۶۵۰۰۰۷۴۷۹۶۲۰۰۰

کلیه محصولات با ۱۰ درصد نخفیف عرضه می گردند.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.