ابزارآلات کشاورزی و باغبانی یوکوهاما

  • Share it:

ابزارآلات کشاورزی و باغبانی یوکوهاما

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

ابزارآلات کشاورزی و باغبانی یوکوهاما

لیست قیمت ابزارآلات کشاورزی و باغبانی یوکوهاما

 

سمپاش یوکوهاما

ردیفمشخصاتنام تجاریمدلقیمت
۱سمپاش یوکوهاما ۴۵YOKOHAMAYK-45
۲سمپاش یوکوهاما ۵۰YOKOHAMAYK-50
۳سمپاش یوکوهاما ۹۰YOKOHAMAYK-90
۴سمپاش یوکوهاما ۱۲۰YOKOHAMAYK-120

سمپاش پشتی بنزینی یوکوهاما

ردیفمشخصاتنام تجاریمدلقیمت
۱سمپاش پشتی بنزینی یوکوهاماYOKOHAMAYK-767B

 

علف تراش بنزینی یوکوهاما

ردیفمشخصاتنام تجاریمدلقیمت
۱علف تراش دوشی یوکوهاماYOKOHAMAYK-CG430B
۲علف تراش پشتی یوکوهاماYOKOHAMAYK-BG430B

 

چاله کن بنزینی یوکوهاما

ردیفمشخصاتنام تجاریمدل قیمت
۱چاله کن یوکوهاما
۱۰۰mm/150mm
۲۰۰mm/300mm
YOKOHAMAYK-520-EA

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.